Szaknyelvi szöveg és gyakorlatok

1. Olvassa el az alábbi munkaszerződést!

MUNKASZERZŐDÉS

Határozatlan időre

Amely létrejött egyrészt„KÉT KERÉK” Kerékpárgyártó Szövetkezet,(cím:Budapest, XIV. ker. Kis Sándor utca 7.asz*: 18011 77712). továbbiakban: Munkáltató) mint munkáltató, másrészt:

*adószám

Név:

Kovács Dezső

Születési neve:

Kovács Dezső

Születés helye és ideje:

Szeged, 1968. 05. 29.

Anyja neve:

Nagy Ilona

Állandó lakhelye:

Budapest, XIV. ker.

Szent István út. 131. II. emelet 7.

Adóazonosító száma:

108234981

TAJ száma:

0763981

Magánnyugdíjpénztár:

-

  1. A felek megállapodnak abban, hogy2011. március 8-tól, határozatlan időre szóló munkaviszonyt létesítenek.

  1. A felek30nap próbaidőt kötnek ki. A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti.

  1. A munkavállaló munkaköre:szerelő

  1. A munkavállaló munkavégzésének helye:Budapest, XIV. ker. Kis Sándor utca 7.

  1. Közvetlen munkahelyi felettese, a munkáltatói jogok gyakorlója:a„KÉT KERÉK” Kerékpárgyártó Szövetkezet elnöke

  1. A munkavállaló személyi alapbére: Bruttó231.000Ft/hó, azazkettőszázharmincegy ezerFt/hó.

  1. A napi munkaidő:8óra.

  1. A munkavállaló a kiadott munkarend szerint munkavégzésre osztható be, a munkáltató a pihenőidőt részben, vagy egészben havi összevontan adhatja ki.

  1. A munkavállaló további munkavégzésre irányuló jogviszonyt csak a munkáltatónak történő bejelentés után létesíthet.

  1. Amunkaszerződésben nem szereplő kérdésekben a Munka Törvénykönyve vonatkozó szabályozása az irányadó.

Budapest, 2011. március 8.

Kiss Gusztáv Kovács Dezső

szövetkezeti elnökmunkáltatómunkavállaló

Forrás:

http://www.google.hu

2. Fejezze be a mondatot a szövegben található szavak segítségével!

Kovács Dezső munkát vállal egy cégnél. Ő a .
Főnöke, Kiss Gusztáv, a cég elnöke. Ő a .
A felek rögzítik a munka feltételeit. Ez a .
Nem kötik ki, meddig tart Kovács Dezső foglakoztatása. Munkaviszonya időre szól.
A munkavállaló és a munkáltató is felbonthatja a szerződést 30 napon belül. Ez a .
Kovács Dezső havonta 231.000 Ft bruttó fizetést kap. Ez a .
A munka világának általános jogi kérdéseit szabályozzák. Ez a törvény a .