Comunicat de presa

COMUNICAT DE PRESĂ

Satu Mare, 24 decembrie 2010

 

Asociaţia Consult Scolari din Satu Mare în parteneriat cu Universitatea Nyíregyháza din Ungaria anunţă că în perioada 1.11.2010 - 31.10.2011 implementează proiectul "ProLearning: Providing learning opportunities for all" Proiectul îşi propune consolidarea mediului social şi economic la frontiera Româno-Ungară printr-un sistem educaţional transfrontalier care furnizează oportunităţi egale de învăţare.

Obiectevele specifice ale proiectului sunt:

1.Dezvoltarea în comun a unui program de învăţare la distanţă în trei limbi cu următoarele caracteristici:

- engleză în scopuri specifice în domeniile turism, economie,  afaceri şi tehnică auto

- engleză, maghiară şi română generală

- maghiară şi română specială


2. Crearea unui portal de cunoştinţe în trei limbi, folosit pentru programele de învăţământ la distanţă şi pentru asigurarea accesului utilizatorilor înregistraţi la materialele didactice postate.


3. Asigurarea condiţiilor tehnice şi informaţionale pentru dezvoltarea şi testarea unui program de formare pentru translatori

Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi: Szakacs-Orha Imre-asistent manager proiect

Tel: 0040  261 710 513

Fax: 0040 261 711 518

e-mail:imre.szakacs(at)consultscolari.ro

 

 

Proiectul „PROviding LEARNING opportunities for all" este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu si www.hungary-romania-cbc.eu) si este finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, completat de co-finantarea nationala a celor doua state membre participante în program, Ungaria si România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane si comunitati, cu scopul de a exploata mai eficient oportunitatile oferite  de dezvoltarea comuna a zonei de frontiera.


Conţinutul acestui comunicat de presă nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.